Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

حقايقي تلخ در مورد دخانيات

حقايقي تلخ در مورد دخانيات

دخانيات دردسته علل مرگ، بيماري و ناتواني در سراسر جهان است. در واقع مصرف سيگار يكي از بزرگ ترين تهديدات سلامتي است كه جهان با آن روبرو شده است.

سيگار سالانه بيش از 5 ميليون نفر را به كام مرگ مي كشد (به طور متوسط يك نفر در هر 6 ثانيه). اين مقدار تا سال 2030 به بيش از هشت ميليون نفر خواهد رسيد.   

در حال حاضر از هر 10 مورد مرگ بزرگسالان يكي به دليل عوارض سيگار است.

 بيش از نيمي از كساني كه در حال حاضر دخانيات مصرف مي كنند در نهايت به دليل عوارض ناشي از آن جان مي بازند.

حدود 80 درصد از كل يك ميليارد سيگاري جهان در كشورهاي با درآمد كم تا متوسط زندگي مي كنند كشورهايي كه هزينه هاي بيماري و مرگ ناشي از دخانيات در آنها سرسام آور است. سيگاري هايي كه به طور زودرس مي ميرند، خانواده را از يك منبع درآمد محروم كرده، هزينه هاي بهداشتي را افزايش داده و توسعه اقتصادي را با مشكل مواجه مي كنند.

در برخي كشورها خانواده ها به علت فقر، كودكان را به كار در مزارع تنباكو وامي دارند. اين كودكان به طور خاص در معرض بيماري تنباكوي سبز قرار مي گيرند زيرا نيكوتين برگ تنباكو از طريق پوست وارد بدن شان مي شود.  

چون بين شروع مصرف سيگار با بيماري هاي ناشي از آن فاصله وجود دارد، مي توان گفت كه همه گيري عوارض و مرگ ناشي از سيگار تازه آغاز شده است. 

دخانيات در قرن بيستم حدود 100 ميليون نفر را كشته است. پيش بيني مي شود اگر اين روند تداوم يابد در قرن بيست و يكم تا يك ميليارد نفر را به كام مرگ فرو مي برد.

ارسال نظر